regel de
koop en levering
van je woning

Een woning gekocht?
Regel dat je eigenaar wordt!

lees verder
Welkom bij Linders notarissen
De echte notaris in West-Brabant en grensstreek
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat komt er kijken bij het

kopen van een woning?

Bij het kopen van een woning zijn er twee fases. De fase van de koopovereenkomst en de fase van de overdracht bij de notaris. De koopovereenkomst wordt ook wel de voorlopige koopovereenkomst genoemd. Dat is raar omdat er niets voorlopigs aan is. In veel gevallen maakt de makelaar de koopovereenkomst maar dat kan ook door de notaris worden gedaan. In Amsterdam maakt de notaris altijd de koopovereenkomst.

In de koopovereenkomst staat vermeld wanneer de overdracht is. De overdracht wordt geregeld door de notaris die de akte van levering maakt. In veel gevallen zal de notaris voor de koper ook een hypotheekakte moeten maken. De notaris schrijft beide akten in bij het Kadaster. Door die inschrijvingen krijg jij de eigendom van de woning en de geldverstrekker krijgt de woning dan in onderpand voor de lening.

waarom zou ik een

koopovereenkomst laten maken?

Een koopovereenkomst laten maken kost geld. Dat geld besteed je misschien liever aan leuke dingen. In de praktijk zien we dat  mensen soms niets op papier zetten of zelf op internet een standaard koopovereenkomst opzoeken en invullen. Dit leidt vaak tot problemen en ruzies. Natuurlijk komen in elke koopovereenkomst veel standaard bepalingen voor, maar je moet ook bepaalde keuzes maken. Je moet wel weten welke keuze in jouw geval het beste is. Daarnaast zijn er bij elke verkoop wel bijzondere afspraken. We zien in de praktijk dat als mensen deze zelf gaan omschrijven, dit juridisch vaak niet klopt. Dat komt pas naar boven als de koopovereenkomst bij de notaris wordt ingeleverd die de akte van levering moet maken. Die notaris moet de fouten herstellen. Allemaal extra tijd en kosten. Zonde toch? Wij bij De Echte Notaris maken graag de koopovereenkomst voor je. Als je ook de levering en hypotheek bij ons regelt dan geven we je een flinke korting op de koopovereenkomst. Voor ons is dat namelijk efficiënt!

wat kost het?

Welke dingen regel je in een koopovereenkomst?

de koopsom

wanneer ga je naar de notaris voor de overdracht (levering)

heb je ontbindende voorwaarden (voorbehoud financiering, bodemonderzoek, bouwkundig onderzoek, verkoop eigen woning enzovoort)

wanneer kan je uiterlijk een beroep doen op die ontbindende voorwaarden

welke roerende goederen verkoop je mee (gordijnen etc) en voor welke prijs

wat garandeer je allemaal als verkoper

wat als er asbest in de woning zit

wat gebeurt er als de koper later verborgen gebreken ontdekt

enzovoort!

Als er tussen de verkoper en de koper overeenstemming is over de koop dan willen partijen snel de koopovereenkomst getekend hebben. Wij kunnen bij De Echte Notaris de koopovereenkomst heel snel voor je maken!

We hadden het huis van vrienden gekocht maar wilden het wel goed vastleggen. Via De Echte Notaris hadden we razendsnel de boel goed op papier!

Lars Roelofsen

hoe zit het nou met de

drie dagen bedenktijd?

Als koper heb je volgens de wet drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd mag je afzien van de koop. Je hoeft geen redenen op te geven en het heeft geen gevolgen. Je kunt met de verkoper ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet je dan wel in het koopcontract zetten.

De bedenktijd gaat in op de dag dat je een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijg je het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor jou het koopcontract opstelt, is meteen duidelijk wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan daarover dan geen misverstand ontstaan tussen jou en de verkoper.

wat houdt

“kosten koper” in?

De kosten koper bestaan uit de kosten voor de makelaar, de kosten voor het Kadaster, de overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris.

Het Kadaster berekent kosten voor het inschrijven van de leveringsakte en de hypotheekakte en de onderzoeken van de notaris. De betaling gaat via de notaris, omdat hij de inschrijving regelt.

Als je een bestaande woning koopt, moet je overdrachtsbelasting betalen. De notaris regelt de aangifte en maakt het bedrag over naar de Belastingdienst. Je hoeft dat dus niet zelf te doen. Koop je een nieuwbouwwoning, dan betaal je geen overdrachtsbelasting. In plaats daarvan betaal je btw. Ook de btw wordt door de notaris overgemaakt naar de verkoper.

Daarnaast betaal je de notaris voor zijn werkzaamheden. Sommige werkzaamheden zijn standaard, andere niet. Wie de kosten voor de notaris betaalt, spreek je af in het koopcontract. Meestal moet je als koper alle notariskosten betalen die horen bij de overdracht van de woning. Maar soms betaalt de verkoper (een deel van) deze kosten. Bijna altijd is dat het geval bij nieuwbouwwoningen. En steeds vaker bij bestaande woningen.

een koopovereenkomst

laten opmaken, v.a. € 395,- incl. btw

Gefeliciteerd met de aankoop! Voor € 395,- (inclusief btw) maken we de koopovereenkomst voor je, dat wil zeggen als je ook de uiteindelijke levering via ons regelt. Zo niet, dan kost de koopovereenkomst €495,- inclusief btw. Dat verschil zit ‘m in het feit dat als we de koopovereenkomst voor je maken we meteen alle gegevens hebben die we nodig hebben voor het maken van de andere akten. Dat scheelt dus veel werk.

waarom moet ik een

akte van levering laten maken?

In Nederland, en bijna overal in Europa, regelt de notaris alle juridische zaken rond de overdracht. Hij is ook de enige die dat mag doen. Daardoor weten alle partijen zeker waar ze aan toe zijn.

wat kost het?

In andere landen, zoals Amerika, kennen ze geen notaris. Daar moeten kopers een dure verzekering afsluiten om eventuele problemen achteraf op te lossen. Ook wordt daar veel gefraudeerd met woningen. Bijvoorbeeld door een woning te verkopen terwijl de eigenaar van niets weet.

Dit soort problemen zijn er in Nederland gelukkig niet. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt daarom naar de belangen van de verkoper én die van de koper. Hij doet ook allerlei onderzoeken, naar de achtergrond van verkoper en die van de koper, het huis, de hypotheeksituatie en mogelijke bijzonderheden in de gemeente. Als er iets niet in orde is en problemen kan opleveren, trapt hij direct op de rem. En meestal zorgt hij er voor dat de problemen meteen worden opgelost.

De notaris doet dus heel veel voor je. Maar het meeste doet hij achter de schermen, zodat je alleen nog maar hoeft te tekenen.

De notaris bewaakt ook de financiële kant van de overdracht. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de bank en de verkoper hun geld krijgen. Daarbij wordt natuurlijk gelijk overgestoken. De woning is dus pas verkocht als zeker is dat de koopsom is betaald.

De notaris stelt dus ook de akte van levering voor je op. Dat is altijd maatwerk, want iedere situatie is anders. Maar bepaalde stukken tekst zijn wel hetzelfde of lijken in ieder geval erg op elkaar. Dat moet ook wel. Het is belangrijk dat in de akten omschrijvingen en begrippen staan die wettelijk geldig zijn. Het is makkelijker om dat te controleren als alles zoveel mogelijk hetzelfde is.

De notaris kost geld, veel geld, maar een gemiddelde overdracht van een woning met het vestigen van een hypotheek is voor een notariskantoor zo’n 10 uur werk. Verder is het natuurlijk zo dat de btw niet voor de notaris is. Daarnaast is een fors deel van de kosten die je betaalt aan de notaris voor het Kadaster. De notaris int dit alleen voor het Kadaster en zorgt ervoor dat het Kadaster dit geld krijgt.

Wij zijn erg blij met onze nieuwe woning. We zijn erg goed geholpen door De Echte Notaris. We hebben meteen onze testamenten kunnen regelen tegen een goede prijs!

Floortje de Ronde

we hebben een huis gekocht,

moeten we nu ook testamenten laten maken?

Een huis is een groot bezit. Daarnaast is het vaak zo dat als je een woning koopt, de bank eist dat je een levensverzekering afsluit. Als je komt te overlijden is er dus best vaak wat vermogen. Het is dus om meerdere redenen heel erg verstandig om even contact op te nemen met De Echte Notaris om te kijken of je iets moet aanpassen in je testament of een testament moet maken als je er nog geen hebt. Kijk ook gerust even op onze testamentenpagina.

wat gebeurt er nadat jullie

de koopovereenkomst hebben ontvangen?

Als de makelaar de koopovereenkomst heeft opgemaakt en jullie kiezen voor De Echte Notaris kan je dat via deze pagina laten weten. Het is dan de bedoeling dat wij de koopovereenkomst van de makelaar ontvangen. Zodra we deze binnen hebben zullen wij dit aan zowel de verkoper als de koper bevestigen. Soms zit er tussen de ontvangst van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris wel een paar maanden. In die tussentijd zal je weinig van de notaris horen. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Je mag natuurlijk altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt. Ruim voor de overdracht maken wij de akte(n) en sturen we de ontwerpen rond met de bevestiging van de afspraak. Ook krijg je van de notaris een notarisafrekening. De notarisafrekening is de afrekening die de notaris maakt waarop, na verrekening van alle kosten en belastingen, precies staat wat je nog moet betalen of ontvangt. Omdat wij pas in een laat stadium alle financiële gegevens hebben wordt de notarisafrekening in de praktijk pas laat verstuurd, niet omdat wij niet eerder willen, maar omdat we eerder nog niet genoeg gegevens hebben.

akte van levering en hypotheek

laten opmaken, vanaf € 1095,- incl. btw én kadasterkosten

Standaard kosten

Gefeliciteerd met de aankoop! Voor € 1095,- (inclusief btw en de kosten voor het kadaster (kadasterkosten bedragen tussen de € 165,- en € 289,-) regelen we voor je dat je ook eigenaar wordt en dat de hypotheek wordt geregeld. Zoals gezegd is een gemiddelde overdracht met hypotheek voor een notariskantoor zo’n 10 uur werk. Als we ook de koopovereenkomst voor je moeten maken, zoals dat in Amsterdam altijd door de notaris wordt gedaan, dan rekenen we voor die koopovereenkomst € 395,-.

Juridische bijzonderheden

We gaan daarbij wel van uit dat er geen rare dingen spelen. Soms is er beslag gelegd op het huis of is het huis van heel veel erfgenamen waardoor we veel meer werk hebben dan normaal. Als je bijvoorbeeld een gedeeltelijk perceel koopt, moet het kadaster het perceel nog inmeten, en dat kost ook extra. Dat soort dingen zien we snel genoeg en kunnen we je ook altijd goed uitleggen. Soms komt dat meerwerk voor rekening van verkoper en soms voor koper. In het algemeen kunnen we het tijdig aangeven als er afwijkende dingen spelen. Wij zijn bij De Echte Notaris open en transparant over de kosten.

Standaard bijzondere kosten

In sommige gevallen rekenen we extra omdat we ook meer werk hebben. Dat is het geval als er sprake is van erfpacht. Dan rekenen we € 150,- extra.  Als er buitenlandse partijen bij betrokken zijn waardoor we niet in het Nederlands kunnen communiceren dan rekenen we ook € 100,- extra. Dit soort kosten valt onder “kosten koper”. Als er echter ook een tolk nodig is (de notaris beoordeelt dat) dan komen die kosten voor rekening van de partij voor wie die tolk nodig is.

Alleen akte van levering

Als je geen hypotheek nodig hebt dan regelen we alleen de akte van levering. Die kost € 725,-.

waarom zou ik een

hypotheekakte laten maken?

In Nederland moet je verplicht naar de notaris voor een hypotheekakte. Als je een huis gekocht hebt en je hebt bij de bank een lening gekregen dan wil de bank ook zekerheid. De zekerheid is de hypotheek. Een hypotheek is niet meer dan het recht dat de bank heeft om je huis te veilen als je niet meer betaalt. Als je als eigenaar een huis verkoopt met een hypotheek er op dan zal de notaris altijd de schuldeiser (vaak de bank) moeten vragen wat er van de lening nog open staat en regelen bij de levering aan de koper dat de schuldeiser zijn geld terug krijgt.

Maar niet alleen banken willen zekerheid in de vorm van een hypotheek. Als je geld leent van een bekende of van familie, dan zien we ook dat er vaak een hypotheekakte wordt opgemaakt zodat degene die geld uitleent zekerheid heeft dat het geld terug komt. 

wat kost het?

We horen vaak dat mensen zeggen: ik heb een hypotheek! Eigenlijk is dat niet juist. Je hebt een geldlening en de bank heeft de hypotheek.

In de hypotheekakte staat omschreven wat de bank (of een andere schuldeiser) mag doen als je niet betaalt. Uiteindelijk mag de bank je huis veilen. In sommige hypotheekakten staat ook veel over de geldlening zelf, onder andere hoeveel rente je moet betalen, maar dat hoeft niet. De hypotheek is niet meer dan de zekerheid die de bank krijgt. Veel banken hebben de geldlening opgenomen in een aparte overeenkomst die de bank opstelt.

In de meeste hypotheekakten staat ook dat alle roerende goederen (de min of meer losse spullen) die echt bij het huis horen ook meegeveild mogen worden. Dat is om te voorkomen dat voor zo’n veiling de eigenaar de tuinverlichting er nog even uithaalt, de zonneschermen er afschroeft, enzovoort.

Juist omdat een hypotheek zo’n sterk recht is, is het risico dat de bank het geld niet terugkrijgt relatief laag, zodat in de praktijk de rente op een lening met hypotheek veel lager is dan de rente op een lening zonder hypotheek.

Na het tekenen van de hypotheekakte schrijft de notaris de akte in bij het Kadaster. Wat niet iedereen weet is dat deze informatie openbaar is. Sommige mensen schrikken daar nog wel eens van.

We hebben van mijn vader geld geleend voor een verbouwing. Dankzij De Echte Notaris hebben we de lening snel op papier gezet en hebben we de hypotheekakte ook snel geregeld. We hebben het zakelijk geregeld zodat er geen problemen binnen de familie kunnen ontstaan.

Pieter van der Berg

ik heb al een hypotheek,

kan ik nog een hypotheek afsluiten?

Op zich is het mogelijk om meerdere hypotheken op een woning te vestigen. Als je een tweede hypotheek afsluit bij dezelfde bank als waar je eerste hypotheek loopt, dan is dat geen probleem. Als je een tweede hypotheek afsluit bij een andere bank, of bij familie of een bekende, dan zal de bank die het eerste hypotheekrecht heeft daar toestemming voor moeten geven. Dat is niet altijd makkelijk.

we zijn bij een hypotheekadviseur geweest,

hoe gaat het nou verder?

Belangrijk is dat de hypotheekadviseur de naam van de notaris doorgeeft aan de bank. (De Echte Notaris, Amsterdam bijvoorbeeld) Geef het ook vast aan ons door, door hieronder op de contact knop te drukken en je gegevens in te vullen. De bank stuurt dan de stukken naar de notaris. Zodra de notaris deze stukken binnen heeft, zal hij contact met je zoeken en een afspraak maken om de akte te tekenen. Voor een hypotheek moet je altijd verplicht langs de notaris om te tekenen. Dat staat in de wet.

Als je niet bij een bank een hypotheek afsluit maar bij een bekende (bij familie of een vriend bijvoorbeeld), neem dan even contact met ons op door hieronder op de contact knop te drukken en je gegevens in te vullen. Wij nemen dan contact met je op.

een akte van hypotheek

laten opmaken, voor € 595,- incl. btw én kadasterkosten

Je hebt een hypotheek geregeld. Dit moet nog notarieel worden vastgelegd. Voor € 595,- (inclusief btw en de kosten voor het kadaster (kadasterkosten bedragen tussen 77 en 126 euro)) zorgen we dat alles wordt geregeld. We gaan er daarbij wel van uit dat er geen rare dingen spelen. Soms is er beslag gelegd op het huis of is het huis van heel veel erfgenamen waardoor we veel meer werk hebben dan normaal. Dat soort dingen zien we snel genoeg en kunnen we je ook altijd goed uitleggen. Als er rare dingen spelen kunnen we je dat meestal tijdig aangeven. Wij zijn bij De Echte Notaris eerlijk en transparant over de kosten.

Een andere notaris kiezen?