sluit een
aandeelhouders-
overeenkomst

Samen aandelen in een BV?
Leg je afspraken goed vast!

lees verder
Welkom bij Linders notarissen
De echte notaris in West-Brabant en grensstreek
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

aandeelhoudersovereenkomst?

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen aandeelhouders van een BV of een NV waarin je allerlei afspraken die je met elkaar maakt vastlegt. Je maakt een aandeelhoudersovereenkomst omdat je wilt voorkomen dat er problemen ontstaan als je uit elkaar gaat of als één van jullie overlijdt.

wat kost het?

wat staat er in een

aandeelhoudersovereenkomst?

Als je een BV of een NV hebt, dan zijn er automatisch ook statuten. In die statuten staan heel veel spelregels. Dat zijn allemaal algemene spelregels. Bijzondere afspraken kan je soms (niet altijd) ook in de statuten vast leggen, maar als je die wilt wijzigen moet je de statuten ook weer wijzigen. Daarnaast zijn statuten via de kamer van koophandel voor iedereen in te zien. Welke afspraken leg je nu vaak vast in een aandeelhoudersovereenkomst?

Je maakt afspraken wat er gebeurt als een aandeelhouder arbeidsongeschikt wordt. Bijvoorbeeld na een bepaalde periode moet die aandeelhouder zijn aandelen aanbieden.

Je maakt afspraken over wanneer je winst uitkeert en wie er recht heeft op hoeveel.

Je maakt afspraken over beloningen.

Je maakt afspraken over wat er gebeurt als een partij jullie BV of NV wil kopen.

Je maakt afspraken wat een directeur allemaal mag doen zonder toestemming van de aandeelhouders.

Je maakt afspraken over wat er gebeurt als een aandeelhouder overlijdt. Bijvoorbeeld dat de erfgenaam de aandelen in de BV moet aanbieden.

Je maakt afspraken over de waarde van de aandelen zodat je daar geen discussie over krijgt wanneer je moet aanbieden of vrijwillig aanbiedt,

en nog veel meer!

In een aandeelhoudersovereenkomst kan je dus enorm veel afspraken vastleggen. Ook afspraken over concurrentiebedingen, over dividendbeleid, enzovoort. Je kan het zo gek niet bedenken. Het wijzigen van een aandeelhoudersovereenkomst is in de praktijk makkelijker dan het wijzigen van statuten. Sommige afspraken kan je niet in statuten vastleggen en moet je dus in een aandeelhoudersovereenkomst vastleggen.

Onze aandeelhoudersovereenkomst kwam zeer goed van pas toen een aandeelhouder arbeidsongeschikt werd. We hadden alles goed vastgelegd zodat we geen vervelende discussies kregen.

Peter de Boer

we hebben goede statuten van de BV,

dat is toch voldoende?

Het klopt dat je veel afspraken ook in de statuten kunt opnemen en daar is ook veel voor te zeggen. Sommige afspraken zijn echter niet in statuten op te nemen. Daarnaast zijn statuten openbaar. Iedereen kan ze bij de Kamer van Koophandel opvragen. Dat is niet altijd wenselijk. Veel afspraken gaan niemand wat aan.

Het past bij een professioneel bedrijf als je niet alleen je interne bedrijfsprocessen hebt geregeld, maar ook goed hebt nagedacht over de juridische organisatie en goede afspraken tussen aandeelhouders hebt gemaakt en deze goed hebt vastgelegd. Dat is in het belang van het bedrijf.

moeten we ook

testamenten maken?

In statuten en/of een aandeelhoudersovereenkomst kan je opnemen dat bij overlijden van een aandeelhouder de aandelen moeten worden aangeboden aan de andere aandeelhouder(s). Dat betekent in de praktijk dat de erfgenamen van de overleden aandeelhouder de aandelen moeten aanbieden. De prijs is afhankelijk van wat je hebt afgesproken. Soms spreken aandeelhouders af dat de koopsom mag worden betaald in termijnen omdat ze niet willen dat de onderneming financieel onder druk komt te staan.

Of je dus naast deze regeling ook testamenten nodig hebt hangt af van je persoonlijke situatie. Ben je getrouwd, heb je kinderen, etcetera. De Echte Notaris kan je daar prima bij helpen!

een aandeelhoudersovereenkomst

laten maken vanaf € 750,- exclusief btw

Je kan via deze site niet zelf een aandeelhoudersovereenkomst maken. Omdat een aandeelhoudersovereenkomst erg ingrijpend kan zijn en er heel veel keuzes mogelijk zijn willen we jullie dat graag in een persoonlijk gesprek uitleggen en samen kijken welke regelingen bij jullie passen. Maatwerk dus. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel elke aandeelhoudersovereenkomst net weer anders is, willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan twee uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de akte snel getekend worden en rekenen we € 750,-. In dit bedrag zit ook het maken van eventuele volmachten, het maken van de akte, het tekenen van de akte, het afgeven van digitale afschriften. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Een andere notaris kiezen?