regel je
huwelijkse
voorwaarden

Ga je trouwen?
Leg jullie afspraken goed vast!

lees verder
je gaat
trouwen
Het is zover! Jullie hebben besloten samen een volgende stap te zetten. Een hele leuke en spannende gebeurtenis. Gefeliciteerd!

lees verder
je gaat
ondernemen
Ondernemen is het avontuur opzoeken. Altijd achter alle kansen aangaan. Het kost veel energie maar je krijgt er ook veel voor terug!

lees verder
Welkom bij Linders notarissen
De echte notaris in West-Brabant en grensstreek
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat zijn

huwelijkse voorwaarden?

Een akte waarin je huwelijkse voorwaarden opneemt is een overeenkomst tussen aanstaande echtgenoten die je tekent vóór het huwelijk. Je regelt daarin alles over het huwelijk. Je maakt huwelijkse voorwaarden omdat je wilt voorkomen dat er problemen ontstaan als je uit elkaar gaat of als één van jullie overlijdt.

wat kost het?

waarom zou ik

huwelijkse voorwaarden laten maken?

Huwelijkse voorwaarden kosten geld. Dat geld besteed je misschien liever aan leuke dingen. Je kunt via deze site niet zelf huwelijkse voorwaarden maken omdat huwelijkse voorwaarden erg ingrijpend zijn en er veel mogelijkheden zijn. 

Belangrijk is om te weten dat als je niets regelt je automatisch getrouwd bent in gemeenschap van goederen. Er verandert wel het een en ander per 1 januari 2018, waarover hierna meer. De redenen om toch huwelijkse voorwaarden te maken blijven grotendeels onveranderd. Er zijn vier redenen waarom het verstandig is om huwelijkse voorwaarden te maken: overlijden, ruzie, belastingen en faillissement. We leggen dat hieronder in het kort uit.

De vier redenen.

Als je overlijdt gaat wat je hebt naar jouw erfgenamen. Dat hoeft niet alleen jouw partner te zijn. Wat je hebt wordt namelijk ook bepaald door je huwelijkse voorwaarden. Je kan bepalen dat als je komt te overlijden toch alles gemeenschappelijk is. Dan ben je tijdens het huwelijk wel beschermd tegen elkaars faillissement (zie hierna). Daarnaast kan het ook fiscaal voordelig zijn. Als je partner overlijdt en je erft van je partner dan moet je in Nederland namelijk erfbelasting betalen als je vermogen hebt opgebouwd. Als je in je huwelijkse voowaarden opneemt dat als je komt te overlijden toch alles gemeenschappelijk is, dan kan dat erfbelasting schelen.

Je regelt wat van wie is. Verder regel je wie wat betaalt aan kosten zodat als je uit elkaar gaat daar geen problemen meer over krijgt omdat de één meer betaalde dan de ander omdat hij of zij meer geld verdiende.

Als je pensioen opbouwt moet je afspreken wat er met dat pensioen gebeurt als je uit elkaar zou gaan. Deel je dat, of houdt ieder zijn eigen pensioen? Als je trouwt in gemeenschap van goederen dan moet je het opgebouwde pensioen verdelen. Dat wil niet iedereen.

Als je bijvoorbeeld een onderneming hebt en je gaat failliet, dan kunnen huwelijkse voorwaarden bescherming bieden aan je partner, zodat je partner ook niet automatisch failliet gaat.

Wat wijzigt er per 1 januari 2018?

Trouwen gebeurt per 1 januari 2018 niet langer standaard in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat er nieuwe regels komen voor als je gaat trouwen. De algehele gemeenschap van goederen wordt afgeschaft. Dat houdt in dat je niet alles meer hoeft te delen bij echtscheiding.

Kort samengevat houden de nieuwe regels in dat je alleen deelt wat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Bezittingen en schulden die je al voor het huwelijk had, blijven er buiten. Ook erfenissen en schenkingen blijven altijd van jezelf. Bij de meeste huwelijken wordt het grootste deel van het vermogen tijdens het huwelijk opgebouwd en zal dat dus allemaal gemeenschappelijk zijn. Dat is vaak niet de bedoeling.

De nieuwe regels kunnen ook onvoorziene gevolgen hebben bij een scheiding. Bijvoorbeeld als je samen een huis hebt gekocht en jullie niet hetzelfde bedrag aan spaargeld hebben ingebracht. Wil je het verschil bij scheiding verrekenen, dan lukt dat niet onder het nieuwe systeem.

Als je een onderneming hebt, blijft het ook belangrijk om huwelijkse voorwaarden te maken. De wet regelt niet automatisch dat de andere partner volledig is beschermd tegen een schuldeiser van het bedrijf. Een bedrijf dat tijdens het huwelijk wordt gestart, is zonder huwelijkse voorwaarden van jullie samen.

Je hebt enorm veel verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. Aan de ene kant huwelijkse voorwaarden waarbij alles altijd gescheiden blijft en niets wordt verrekend tussen beiden (we noemen dat koude uitsluiting) en aan de andere kant huwelijkse voorwaarden die heel veel op gemeenschap van goederen lijken. En dan kennen we allerlei tussenvormen.

Ik ben zo blij dat ik goede huwelijkse voorwaarden heb gemaakt, dat scheelde enorm toen het bedrijf van mijn vrouw failliet ging.

Daniel de Groot

we hebben helemaal niets,

moeten we toch huwelijkse voorwaarden maken?

Huwelijkse voorwaarden maak je voor de toekomst. Heel veel mensen kiezen bewust voor gemeenschap van goederen, en dat is natuurlijk prima. Als de één later veel geld gaat verdienen, of een bedrijf gaat opbouwen, wil je misschien toch niet dat je dat moet delen. Daarnaast is er altijd een mogelijkheid dat mensen in financiële problemen komen, of dat je bedrijf in de financiële problemen komt. Met huwelijkse voorwaarden wordt niet alles automatisch jullie beider risico. Ons advies is heel eenvoudig: het maakt niet uit waar je voor kiest als je er maar goed bij stilstaat.

moeten we ook

testamenten maken?

Dat hangt helemaal af van jullie situatie. Als je gaat trouwen dan ben je meteen elkaars erfgenaam. Als je komt te overlijden dan gaat dus alles naar je partner. Als je partner daarna overlijdt dan gaat alles naar de familie van jouw partner. Als je dat bijvoorbeeld anders wilt regelen, dan moet je ook testamenten maken. Maar er zijn nog meer redenen om testamenten te maken.

Als je kinderen hebt en gaat trouwen dan moet je kijken of het ook niet verstandig is om testamenten te maken zodat je als partners elkaar goed beschermt als je komt te overlijden. Ook kan je meteen de voogdij over de kinderen goed regelen. Je kunt dat via De Echte Notaris eenvoudig en snel regelen. Voor testamenten moet je langs de notaris om te tekenen. Dat staat in de wet.

huwelijkse voorwaarden

afsluiten vanaf € 900,-

Je kan via deze site niet zelf je huwelijkse voorwaarden maken. Omdat huwelijkse voorwaarden erg ingrijpend zijn en er heel veel mogelijkheden zijn willen we jullie dat graag in een persoonlijk gesprek uitleggen. Dat gesprek kan via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Omdat elke huwelijkse voorwaarden net weer anders zijn willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan een uur en wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking dan kan de akte snel getekend worden. Dit kost € 900,- inclusief btw. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. Ook wanneer jullie na de bespreking wijzigingen en/of aanvullende wensen hebben, zal de prijs hoger worden. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie weten waar jullie aan toe zijn.

€ 900,- is veel geld. Wat daarbij belangrijk is om te weten is dat in dat bedrag ook kosten van anderen zitten die de notaris weer moet betalen. Er zitten namelijk ook kosten van het huwelijksgoederenregister in. Dat noemen we griffierechten. Die kosten zijn € 184,- maar zitten dus in het tarief.

Een andere notaris kiezen?